Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

PRILOZI:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. g.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

VREDNOVANJE USPJEHA IB DIPLOMA PROGRAMA

PRIJAVNI ROKOVI ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI (IZDVOJENO)

PRIJAVNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20222023. GODINI (IZDVOJENO)

SPISAK PREDMETA ZNAČAJNIH ZA ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM

ODLUKA VIJEĆA FAKULTETA O UPISU KANDIDATA U 1. GODINU 1. CIKLUSA STUDIJA BEZ PROVOĐENJA PRIJEMNOG ISPITA