translabU septembru 2022. godine počinje ciklus radionica književnog prevođenja sa francuskog i na francuski jezik. Projekat provode Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za slavenske jezike Univerziteta Sorbona, Fondacija Publika i Udruženje prijatelja francuskog jezika „Ni više ni manje“, a finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, Univerzitetska Agencija za frankofoniju (AUF), Teatarska inicijativa Univerziteta Sorbona, Wallonie-Bruxelles agencija za međunarodnu saradnju (WBI) i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Cilj projekta je približavanje ove dvije kulture i književnosti, te praktična obuka studenata u prevođenju različitih vrsta književnog teksta. Ukupno dvanaest studenata će se okušati u književnim prevodima uz pomoć devet iskusnih prevodilaca-moderatora, a za kvalitet prevoda će se pobrinuti i dva lektora. Radionice će trajati od septembra do januara, u online formatu. Planirano je da se po završetku prevoda oni objave, što će takođe pružiti priliku mladim prevodiocima da započnu karijeru na ovom polju.

Ovaj projekat je dio inicijative TransLab koja od 2016. godine kroz razne aktivnosti podržava književno prevođenje u Bosni i Hercegovini.

translabFtr