Akademski projekat “Nuevos espacios del español en Europa” (Novi prostori španskog u Evropi), sa sjedištem na Univerzitetu u Heidelbergu, dobitnik je međunarodne nagrade za hispanizam koju dodjeljuje Fondacija Duques de Soria iz Španije.

Međunarodni žiri, kojim predsjedava renomirani francuski hispanista Jean-François Botrel i devet članova Znastvenog odbora prepoznali su istraživačice i istraživače ovog projekta kao najbolji istraživački tim u posljednjih nekoliko godina, a njihov projekat kao najperspektivniji akademski projekat.

Prema riječima grofa Rafaela Benjumea, predsjednika Fondacije Duques de Soria: „Za našu fondaciju velika je čast prepoznati timski rad ovih hispanista i njihov važan doprinos međunarodnom prestižu naše kulture i našeg jezika.”

Cilj projekta je publikovanje više demolingvističkih studija. U projektu ispred UNSA učestvuje vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta Edina Spahić.

https://fds.es/nuevos-espacios-del-espanol-en-europa-proyecto-ganador-de-la-i-edicion-del-premio-de-hispanismo-internacional-fundacion-duques-de-soria/