Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu jučer, 5. 6. 2024. godine, bilo je upriličeno potpisivanje Ugovora o opremanju učionice slovenskog jezika koju koristi Odsjek za slavenske jezike i književnosti, a za potrebe studenata i studentica, profesora, profesorica, saradnika i saradnica Odsjeka i Fakulteta.  

U ime Ambasade Republike Slovenije Ugovor je potpisao Nj. e. Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, u ime Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta – prof. dr. Kenan Šljivo, dekan Fakulteta. Svečanom potpisivanju prisustvovali su i dr. Zvone Žigon, opunomoćeni ministar Amabasade Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini te doc. dr. Minka Džanko, prodekanesa za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, a ispred Odsjeka za slavenske jezike i književnosti: dr. Pavel Ocepek, lektor za slovenski jezik, prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić i viša asistenica Dženana Hajdarpašić, MA.

Svečana primopredaja moderno opremljene učionice planirana je za početak nove studijske godine, u oktobru mjesecu 2024. godine, u sklopu obilježavanja desete godišnjice ponovnog otvaranja Lektorata za slovenski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

 


Klikom na sliku otvarate galeriju