U okviru saradnje sa Ruskom humanitarnom misijom (RHM) za Balkan i Ambasadom Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Odsjek za slavenske jezike i književnosti FFUNSA ugostio je 21. i 22. maja 2018. godine akademika Viktora Mihajloviča Šakleina, profesora Moskovskog univerziteta Družba narodov, jednog od vrhunskih stručnjaka za oblast lingvodidaktike, lingvokulturologije i metodike predavanja ruskog kao stranog jezika (RKI).

 

 

Na sastanku sa dekanom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamedom Dželilovićem dogovoren je okvirni sporazum o saradnji između Ruske humanitarne misije (RHM) i Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, odnosno Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u oblasti obrazovanja i nauke. Razmatrane su mogućnosti organiziranja zajedničkih magisterija i doktorskih studija, učešće u  različitim međunarodnim projektima, zajedničko organiziranje i održavanje konferencija, foruma i drugih događaja,  razmjena nastavnika, saradnika i studenata, kao i mnoga druga pitanja od značaja za obje strane.

 

 

U razgovoru sa dekanom učestvovali su: izvršni direktor RHM Mihail Bondar, akademik Viktor Šaklein, pedstavnica RHM Tatjana Orlova, kao i kulturna atašeica Ambasade Ruske Federacije Ana Ivljeva. Susretu su prisustvovale i predstavnice Odsjeka za slavenske jezike i književnosti: doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina, rukovoditeljica Odsjeka i doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić.

Prof. dr. Viktor Šaklein 21. i 22. maja održao je ciklus predavanja na temu Lingvokulturološki aspekt izučavanja i predavanja ruskog jezika, nakon čega su učesnicima podijeljeni certifikati.

 

 

U okviru ovog gostovanja otvoren je i „Ruski kutak“, poklon Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Odsjeku za slavenske jezike i književnosti.

 

Odsjek za slavenske jezike i književnosti