Rezultati ispita iz predmeta: Sociologija (opći predmet), Sociologija znanja i znanosti  i IP: Sociologija zdravlja 
 
1. Sociologija (opći predmet) 27.9.2022.
50181/21 - osam (8)
 
 
2. Sociologija znanja i znanosti (28.9.2022.)
41741/2008 - devet (9)
37753/2002 - sedam (7)
48411/2017 - šest (6)
 
 
3. IP: Sociologija zdravlja (29.9.2022.)
41741/2008 - devet (9)
 

Iz Odsjeka