Raspored održavanja ljekarskih pregleda za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godini

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

 

Datumi održavanja pregleda za ljekarska uvjerenja

Akademija likovnih umjetnosti

13.7

Akademija scenskih umjetnosti

13.7

Muzička akademija

13.7

Arhitektonski fakultet

14.7

Šumarski fakultet

14.7

Ekonomski fakultet

15, 16 I 19 .7

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

20. i 21.7

Građevinski fakultet

22. i 23.7

Katolički bogoslovni fakultet-(integrirani I i II ciklus)

26.7

Fakultet islamskih nauka

26.7

Medicinski fakultet

27-28.7

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

29-30.7

Fakultet zdravstvenih studija

2-3.8

Elektrotehnički fakultet

4-5.8

Mašinski fakultet

6 I 9.8

Pravni fakultet

10-11.8

Pedagoški fakultet

6-7.9

Prirodno-matematički fakultet

8-10.9

Stomatološki fakultet sa klinikama-(integrirani I i II ciklus)

13-14.9

Farmaceutski fakultet -(integrirani I i II ciklus)

15.9

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

16-17.9

Veterinarski fakultet-(integrirani I i II ciklus)

20.9

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

21.9

Filozofski fakultet

22-24.9

Fakultet političkih nauka

27-30.9