Studenti koji su upisali apsolventski staž kao i studenti koji su koliziono upisali studijsku 2022/2023. godinu, nepoložene ispite mogu polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku, a sve u skladu sa članom 98. Stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 36/22) koji glasi:

“Završni ispiti se organizuju u tri redovna ispita roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom roku”.

Studentska služba