Preliminarne rang-liste kandidata za upis u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini - PRVI UPISNI ROK

NA PRELIMINARNU RANG-LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ISTE.

PRIGOVORI SE PREDAJU NA PROTOKOL FAKULTETA, SOBA 75 (I SPRAT).

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu.