JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu u Bordou, Francuska (Université Bordeaux Montaigne, France)

u studijskoj 2019/2020. godini

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bordou moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (3 x 9 mjeseci).

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

PRILOZI:

1. Kompletan tekst konkursa

2. Prijavni formular UNSA (popuniti elektronski)

3. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)popunjava se samo Anex 1

4. Vodič 2018-2019