JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8, moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta

(6 mjesta x 5 mjeseci);

  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja Odsjeka za romanistiku

(4 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati);

  • administrativno osoblje za trening u svrhu internacionalizacije

(1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati).

 

Prilozi: