Деканат

 • Телефон: + 387 33 253 100
  Декан Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву
 • Телефон: + 387 33 253 100
  Продекан за финансијско-организацијске послове
 • Телефон: + 387 33 253 100
  Продеканеса за наставу и студентска питања
 • Телефон: + 387 33 253 100
  Продеканеса за научно-истраживачки рад, међународну академску сарадњу и издаваштво
 • Телефон: + 387 33 253 100
  Секретар Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву