Vrijeme trajanja projekta
-
 
Opis projekta

Educating Science Teachers for all/ ESTA
609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Koordinator
Ludwigsburg University of Education 

Partneri projekta iz Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu uključene u projekt:
Prirodno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet

Opis projekta
Izvještaj EU o prirodoslovnom obrazovanju za odgovorno građanstvo i Pariška deklaracija preporučuju poučavanje svih učenika za bolju budućnost. U Gruziji, Filipinima i Bosni i Hercegovini veliki broj mladih ljudi ne ispunjava osnovne zahtjeve iz prirodnih nauka. Na međunarodnim procjenama znanja iz prirodnih nauka sve tri zemlje imaju prilično niske rezultate. Veliki izazov za prirodoslovno obrazovanje u Gruziji, Bosni i Hercegovini i Filipinima jeste pluralnost jezika i kultura. Dok je obrazovni sistem u Gruziji i u Bosni i Hercegovini pretrpio velike promjene nakon raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije, te kasnijih sukoba, na filipinski obrazovni sistem veliki trag ostavio je kolonijalizam. Prirodoslovno obrazovanje u ove tri države odvija se usred podjela na osnovu političkih i etničkih razlika koje se prevode u jezičnu heterogenost i kulturnu raznolikost...

Više o Projektu možete pročitati na stranici Univerziteta OVDJE.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu i kulturnu podršku (EACEA) organizira online informativnu konferenciju na temu “Kako uspješno pripremiti vaš projektni prijedlog ” u okviru konkursa na Erasmus+ programa za 2019. godinu za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja. Ova sesija, koja će biti online (web-streaming), posebno je dizajnirana za sve osobe koji pripremaju prijedlog projekta.

Online informativna sesija će se održati u ponedjeljak, 26.11.2018. godine u 10.00 sati (vrijeme u Briselu) i trajat će oko 2 sata. Da biste pristupili web-streamingu, morat ćete se registrirati prije početka sesije.

Vodič: „Informacije o dostupnim programima saradnje za 2019. godinu za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu“ koje se odnose na proceduru prijave na programe Erasmus+, Horizon2020, IPA i Ceepus. Uz vodič, ovdje je i zahtjev kao zvanični prateći dokument prilikom slanja dokumenata na potpis u Rektorat Univerziteta u Sarajevu.

Prezentacije sa Nacionalnog Erasmus+ informativnog dana, održanog 8. novembra  2018. godine možete naći na linku:

http://www.unsa.ba/index.php/novosti/odrzan-nacionalni-erasmus-informativni-dan-u-bosni-i-hercegovini

Prilozi:

Informacije o dostupnim programima saradnje za 2019. godinu za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu

Zahtjev za pripremanje dokumentacije za poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ ili drugih međunarodnih obrazovnih programa

Informacije o dostupnim programima saradnje i instrukcije za prijavu