Informacije o dostupnim programima saradnje i instrukcije za prijavu