Studijska 2023/2024. godina

 

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za studijsku 2023/2024. godinu

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2023/2024. godinu

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2023/2024. godinu [Tehnička ispravka 12. 12. 2023.]


Studijska 2022/2023. godina

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za studijsku 2022/2023. godinu

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2022/2023. godinu


Studijska 2021/2022. godina

Akademski kalendar za studijsku 2021/2022. godinu Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta - [Prečišćeni tekst] (18.11.2021)

Akademski kalendar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021/2022. godinu (03.09.2021)

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021/2022. godinu - [Prečišćeni tekst]


Studijska 2020/2021. godina

Akademski kalendar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu - prečišćeni tekst (14/12/2020)

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu - prečišćeni tekst (14/12/2020)

Zaključak Senata Univerziteta u Sarajevu


Studijska 2019/2020. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu (01.06.2020)

Akademski kalendar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu