Moje ime je Arman Fatić i u zimskom semestru 2018/2019 imao sam priliku posjetiti AAU kao student na razmijeni putem Joint-Study stipendije. U četiri mjeseca razmjene u Klagenfurtu imao sam priliku učiti od niza entuzijastičnih i kreativnih profesora, eksperata u svom području djelovanja, koji su veoma rado dijelili svoja znanja i izrazito skromno i brižno pristupali nama studentima.

Također sam imao priliku upoznati mnoštvo ambicioznih mladih osoba koje svoj studij ne promatraju kao obavezu koju moraju dovršiti kako bi imali dobar posao, nego studij smatraju uvodom u svoj budući posao. AAU je mjesto na kojem studenti pronalaze i preispituju sebe i svoje afinitete, te osim stjecanja znanja iz njima zanimljivih područja, ovi studenti imaju priliku naučiti se raznolikom setu značajnih vrijednosti u poslovnome svijetu. Timski rad, sposobnost argumentiranja, konciznog prezentiranja, praktični rad u struci, samo su neke od značajnih vještina koje je moguće steći na časovima redovne nastave na ovom Univerzitetu.

Kao studentica francuskog jezika i književnosti i italijanskog jezika i književnosti, dobila sam priliku da, u okviru programa akademske mobilnosti ERASMUS+, zimski semestar akademske 2017/18. godine provedem na Univerzitetu Artois, Arras (Francuska).

Arras je gradić na sjeveru Francuske, saobraćajno jako dobro povezan, kako s ostatkom Francuske, tako i sa susjednim državama (manje od sat vremena do Pariza, oko sat i po do Brisela). Mirno okruženje, ljubazni mještani i popuno ‘uranjanje’ u francusku kulturu doprinijeli su razvoju mojih komunikacijskih vještina i dodatnom sticanju znanja francuskog jezika.

 affiche

Within the framework of the Erasmus+ Staff Exchange Programme we spent a couple of weeks at the Université Paris Diderot (Paris VII). This teaching mobility has enhanced our professional development and boosted our teaching and communication skills. The most visible added value of the mobility was the further strengthening of already existing relations between the two chairs (sending and host chair) and the subsequent improvement of our research, training and teaching capacities. The contacts that we have established at the History Department of the Paris Diderot University will certainly help expand the network of our home institution and will serve as an important part of its internationalisation strategy. Finally, it is expected that experiences gained through this teaching mobility would help develop curricular reform of Methodology and South East European History at our own Department of History.

Erasmus+ mobilnost za osoblje u svrhu obuke na Univerzitetu Artois u Arrasu (Francuska)

U sklopu univerzitetske saradnje između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta (Faculté des Lettres et Arts) Univerziteta Artois u Arrasu, kolegica Bisera Cero i ja smo ostvarili mobilnost programa Erasmus+ od 24. do 30. septembra 2017. godine. Kao dio programa odslušali smo osam sati različitih predmeta na prvom i drugom ciklusu studija francuskog jezika i književnosti. Ono što je najbolje u ovoj saradnji je činjenica da nastavni plan i program na odsjeku za francuski jezik u Arrasu u velikoj mjeri odgovara i NPP-u na našoj Katedri. U Arrasu u zimskom semestru akademske 2017./2018. već borave naše četiri studentice (dvije s prvog i dvije s drugog ciklusa). Univerzitet Artois je veoma kvalitetan univerzitet koji se, iako je od najmlađih u Francuskoj jer postoji od 1992. godine, može pohvaliti modernim i inovativnim pristupima i metodama, kao i opremljenošću kampusa, sala za nastavu i biblioteke. Ovom prilikom smo kolegica i ja održali više sastanaka s osobljem iz biblioteke, zaposlenicima iz ureda za međunarodne odnose Univerziteta te dekanesom Filozofskog fakulteta u Arrasu, a sve u cilju jačanja naše saradnje unutar programa Erasmus+, budući da Filozofski fakultet UNSA ima potpisan međuinstitucionalni ugovor sa ovim francuskim univerzitetom. Za mene je ovo bilo jedno bogato iskustvo koje bih svim zaposlenicima preporučio.

U okviru programa akademske mobilnosti Erasmus+ kao studentica italijanskog jezika boravila sam u ljetnom semestru 2016/2017 godine na Univerzitetu u Bolonji gdje sam prvenstveno imala mogućnost unaprijediti svoje znanje i komunikacijske vještine italijanskog jezika, ali i engleskog i španskog. Univerzitet u Bolonji ima dugu tradiciju i kapacitet da pruži razne korisne usluge studentima. Srednjovjekovna arhitektura grada je ono po čemu je Bolonja prepoznatljiva i ono što joj daje poseban šarm. To je univerzitetski grad koji predstavlja mjesto susreta raznih kultura i nacija, od Amerike, Azije sve do Australije. Erasmus+ stipendija namijenjena je da u finansijskom smislu pokrije sve troškove studentskog života, pri čemu se podrazumijeva da student ima razumne zahtjeve. Stipendijom sam uspjela da pokrijem sve troškove života, ali i da uštedim i da u slobodno vrijeme upoznam i druge dijelove Italije.

Bitnu ulogu i sastavni dio Erasmus+ programa također čini i sklapanje prijateljstva i druženja. On predstavlja most koji povezuje kontinente, države i nacije i sigurno najljepšu uspomenu koji može imati svaki Erasmus+ student. Mislim da Erasmus+ daje priliku studentu da uči i da se u akademskom smislu usavrši. Također, bitnu ulogu igraju i profesori koji studentima omogućuju takvu priliku. Kooperativan odnos profesora sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i koordinatora iz Službe za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Sarajevu mi je omogućio da brzo razmijenim potrebne dokumente za konkurs. Profesori sa Univerziteta u Bolonji i Filozofskog fakulteta pokazali su posvećenost i kooperativnost kada je riječ o predmetima, korisnim informacijama te materijalima potrebnim za studij.

Erasmus+ predstavlja priliku za svakog studenta da ode na neki drugi Univerzitet te se prilagodi novom akademskom ambijentu i nastavlja se usavršavati u oblasti kojoj se bavi. Svaka razmjena predstavlja idealnu priliku da se predstavi i naša kultura i tradicija, ali ujedno i naš Univerzitet. Erasmus+ otvara perspektivu i širi vidike u daljnjim stručnim razmatranjima. Hrabrost je krenuti u nepoznato, ali je Erasmus+ vrijedan toga.