Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) formiran je 2010. godine kao podorganizacijska jedinica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Djelatnost Centra NIRSA uključuje naučnoistraživački rad iz filozofskih, socioloških, historijskih, historije umjetnosti, arheoloških, pedagoških, psiholoških, filoloških, lingvističkih, iz oblasti primijenjene lingvistike, metodike nastave, književnohistorijskih i bibliotečkih nauka, socijalne pedagogije, antropologije i etnologije, te i djelatnosti stručnog obrazovanja i usavršavanja, nostrifikacija diploma, provjera znanja iz maternjeg (bosanskog, hrvatskog i srpskog) i stranih jezika, dopunski ispiti, prevodilački rad, lektorisanje, pedagoško i permanentno obrazovanje, izdavačka i druga djelatnost, konsultantske i ekspertne usluge, te nastavnonaučni i stručni poslovi u skladu sa Zakonom.

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) čine slijedeće organizacione jedinice:

1. Institut za teorijska, analitička i primijenjena istraživanja u društvenim i humanističkim disciplinama

2. Institut za arheologiju

3. Institut za književnost i kulturološke studije

4. Centar za jezik (Centar za strane jezike, Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik)

5. Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje

6. Centar za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje

7. Znanstveno-istraživački inkubator (ZINK)

8. Centar za historijska istraživanja

9. Centar za mirovno obrazovanje