U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za historiju

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje DOCENT na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA.

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za psihologiju

2. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za psihologiju

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE.

  1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za filozofiju

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                 

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

 

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • 0d 14. 06. do 25 .06. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 28. 06. do 02. 07. 2021. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 05. 07. 2021. godine.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK:

  • od 30.08 do 10. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 13. 09. do 17. 09. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021. godine.

 

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

  • od 30. do 27. 09. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 27. 09. - 01. 10. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 10. 2021. godine.

Izuzetak od online upisa je upis na studijske programe Medicina na engleskom jeziku, master studijski program Demokratija i ljudska prava (ERMA), kao i programi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.


ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.