Diplomanti i magistranti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svečano promovirani u subotu, 19. decembra 2020. godine svoje diplome mogu preuzeti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakim radnim danom u terminima predviđenim za rad sa studentima.

Zbog epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevu i slijeđenja preporuka o poštivanju higijensko-epidemioloških mjera, uz iskrene čestitke na okončanju studija na Filozofskom fakultetu, našim studentima zahvaljujemo na razumijevanju i želimo sreću u nastavku karijere.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje asistent na Odsjeku za romanistiku