Služba za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo