Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

 • Prof. dr. Bernisa Puriš
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Lingvistička stilistika, funkcionalna stilistika, jezička kultura, ortografija
  Telefon: + 387 33 253 171
 • Akademik, dr. Senahid Halilović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Dijalektologija, bosanskohercegovački dijalekti, sociolingvistika, bosanski jezički standard
  Telefon: + 387 33 253 170
 • Prof. dr. Ismail Palić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Savremeni bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik; gramatika, semantika, pragmatika, leksikografija i normativistika
  Telefon: + 387 33 253 195
 • Prof. dr. Lejla Nakaš
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: historija jezika
  Područja interesovanja:
  Ćirilična paleografija, crkvenoslavenski prijevod Biblije, ćirilometodske studije, srednjovjekovni rukopisi, kodikologija, apokrifna književnost, pseudoepigrafija, korpusna lingvistika, konkordancijski rječnik srednjovjekovnih tekstova, historijska fonetika, ćirilična korespondencija 15-17. stoljeća
  Telefon: + 387 33 253 176
 • Prof. dr. Amela Šehović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Tvorba riječi, leksikologija i leksikografija, fonetika, fonologija, sociolingvistika, stilistika
  Telefon: + 387 33 253 173
 • Doc.dr. Mehmed Kardaš
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: historija jezika
  Područja interesovanja:
  Historija jezika
  Telefon: + 387 33 253 181
 • Prof. dr. Halid Bulić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski isrpskijezik: lingvistika
  Područja interesovanja:
  Savremeni bosanski, hrvatski i srpski jezik, gramatika, opća lingvistika, pragmatika, historija lingvistike, sociolingvistika, jezička politika, stilistika, bosanski kao drugi i strani jezik
  Telefon: + 387 33 253 169
 • Doc.dr. Elma Durmišević
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Pragmalingvistika / pragmatika, normativistika, tvorba riječi, stilistika
  Telefon: + 387 33 253 171
 • Doc. dr. Azra Hodžić-Čavkić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Sintaksa, semantika, frazeologija
  Telefon: + 387 33 253 247
 • Mr. Enisa Bajraktarević
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Dijalektologija, sociolingvistika, morfologija, ortografija
  Telefon: + 387 33 253 181
 • Belmin Šabić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 247