Odsjek za orijentalnu filologiju

 • Prof. dr. Ahmed Zildžić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije
  Područja interesovanja:
  Orijentalno-islamska civilizacija, književna baština Bošnjaka na orijentalnim jezicima, intelektualna, duhovna i kulturna povijest Osmanskog carstava
  Telefon: + 387 33 253 107
 • Akademik, dr. Esad Duraković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 149
 • Prof. dr. Namir Karahalilović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, iranistika
  Područja interesovanja:
  Perzijska sufijska književnost, bošnjačka književna baština na perzijskom jeziku, perzijska paleografija i kodikologija
  Telefon: + 387 33 253 148
 • Prof. dr. Kerima Filan
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Turkologija
  Područja interesovanja:
  Savremeni turski jezik, osmansko-turski jezik, BH kulturna baština iz osmanskog doba, prevođenje
  Telefon: + 387 33 253 147
 • Prof. dr. Alena Ćatović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, turkologija
  Područja interesovanja:
  Klasična i moderna turska književnost, divanska književnost na osmanskom turskom jeziku u BiH
  Telefon: + 387 33 253 220
 • Prof. dr. Sabina Bakšić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, turkologija, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Turski jezik, sociolingvistika, pragmatika
  Telefon: + 387 33 253 220
 • Prof. dr. Munir Mujić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, arabistika: književnost
  Područja interesovanja:
  Arapska književnost, arapska stilistika, arapski rukopisi
  Telefon: + 387 33 253 121
 • Prof. dr. Munir Drkić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, iranistika
  Područja interesovanja:
  Perzijski jezik i perzijska književnost, pismenost izvan govornog područja perzijskog jezika, kulturna baština Bošnjaka na perzijskom jeziku
  Telefon: + 387 33 253 146
 • Prof. dr. Đenita Haverić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, iranistika: perzijski jezik
  Područja interesovanja:
  Perzijski jezik, leksikologija, leksikografija, stilistika, bosanskohercegovačka kulturna baština na perzijskom jeziku
  Telefon: + 387 33 253 146
 • Prof. dr. Elma Dizdar
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, arabistika
  Područja interesovanja:
  Sintaksa, semantika, lingvostilistika, metodika nastave stranih jezika
  Telefon: + 387 33 253 149
 • Prof. dr. Amra Mulović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, arabistika
  Područja interesovanja:
  Morfologija, morfosintaksa i sintaksa arapskog jezika, diskursna analiza sa fokusom na analizi političkog diskursa, arapska gramatička tradicija Bosne u rukopisnim djelima
  Telefon: + 387 33 253 149
 • Prof. dr. Mirza Sarajkić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, arabistika: arapska književnost
  Područja interesovanja:
  Arapska književnost, književno-umjetničko prevođenje, kulturna historija arapskog svijeta
  Telefon: + 387 33 253 121
 • Doc.dr. Mirsad Turanović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, turkologija, metodika
  Područja interesovanja:
  Metodika nastave turskog jezika, kritička diskursna analiza
  Telefon: + 387 33 253 270
 • Doc.dr. Velida Mataradžija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije
  Područja interesovanja:
  Historija Bosne pod osmanskom vlašću
  Telefon: + 387 33 253 107
 • Doc. dr. Edina Nurikić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, turkologija
  Područja interesovanja:
  Moderna turska književnost, književna kritika, prevodilaštvo
  Telefon: + 387 33 253 270
 • Suada Muharemović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, arabistika
  Područja interesovanja:
  Književno-umjetničko prevođenje, naučno-tehničko prevođenje, usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno)
  Telefon: + 387 33 253 261
 • Mirnes Duranović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 150
 • Amina Ajdinović Mehović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 270
 • Merisa Đido, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 148
 • Sinanudin Tatarević, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 150
 • Almin Mahmutović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 261