Odsjek za pedagogiju

 • Prof. dr. Lejla Osmić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Opća pedagogija, posebne pedagogije
  Područja interesovanja:
  Pedagogija marginaliziranih skupina, obrazovanje i socijalna isključenost, socijalna inkluzija, odgoj i obrazovanje u školskoj teoriji i praksi, pedagoška istraživanja
  Telefon: + 387 33 253 151
 • Prof. dr. Lidija Pehar
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Telefon: + 387 33 253 117
 • Prof. dr. Snježana Šušnjara
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Povijest pedagogije, posebne pedagogije
  Područja interesovanja:
  Povijest pedagogije i školstva, komunikacija u nastavi, antropologija odgoja i obrazovanja, pedagoško vođenje, savjetodavni odgojni rad
  Telefon: + 387 33 253 271
 • Prof. dr. Mirjana Mavrak
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Andragogija, specijalne odgojne discipline, pedagogija, didaktika
  Područja interesovanja:
  Praksiologija obrazovanja odraslih, mikroandragogija, andragoški savjetodavni i terapijski rad (sistemski i integrativni pristup s posebnim uporištem u teoriji izbora W. Glassera i gestalt-terapiji F. Pearlsa pri EAGW-u, zagrebačka škola GT-a), traumatska psihologija (krizne intervencije), klinički i socijalni pristup u pedagoškom radu s bolesnom djecom, umjetnost (posebno književnost i teatar), komunikologija, profesionalizacija nastavničkog poziva i permanetno obrazovanje „pomagačkih“ profesija
  Telefon: + 387 33 253 165
 • Prof. dr. Amir Pušina
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija, odgojne nauke
  Grana:
  Opća psihologija, pedagoška psihologija
  Područja interesovanja:
  Psihologija učenja, intelektualni stilovi u učenju i poučavanju
  Telefon: + 387 33 253 167
 • Prof. dr. Lejla Kafedžić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Posebne pedagogije, specijalne odgojne discipline
  Područja interesovanja:
  Inkluzivni odgoj i obrazovanje, socijalna inkluzija, vrijednosti u odgoju i obrazovanju, prava djece, odgoj u obitelji, roditeljstvo, stereotipi, predrasude, diskriminacija, osobe s invaliditetom, tranzicija studenata od visokoškolske ustanove do tržišta rada, zapošljavanje osoba s invaliditetom, indeks inkluzivnosti, prevencija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, nasilje nad djecom, odgoj i obrazovanje iznadprosječne djece, odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, univerzalni dizaj za učenje, asistivna tehnologija i pomagala, kreiranje podticajno okruženja za učenje i kritičko promišljanje, obiteljska pedagogija, specijalna pedagogija, metodika odgojnog rada, odgoj nadarenih.
  Telefon: + 387 33 253 141
 • Prof. dr. Emina Dedić Bukvić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Opća pedagogija, komparativna pedagogija, posebne pedagogije, interdisciplinarno područje (informatika i pedagogija)
  Područja interesovanja:
  Istraživanje obrazovnih sistema, istraživanje obrazovnih politika u regiji i u svijetu, obrazovanje nastavnika i pedagoga, profesionalni razvoj nastavnika i pedagoga, interkulturalno razumijevanje, odgoj i obrazovanje, mikropedagoški odnosi, verbalno nasilje u školskim sredinama, pedagoške implikacije multimedijalnog razrednog okruženja, digitalno nasilje
  Telefon: + 387 33 253 109
 • Prof. dr. Dženeta Camović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Opća pedagogija, posebne pedagogije
  Područja interesovanja:
  Predškolska pedagogija, socijalna pedagogija, poticajno obiteljsko okruženje, roditeljstvo i rani razvoj djeteta, programi roditeljstva
  Telefon: + 387 33 253 167
 • Doc. dr. Sandra Bjelan
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Didaktika, posebne pedagogije
  Područja interesovanja:
  Fundamentalna i aplikativna pitanja nastavnog procesa na svim razinama obrazovanja, metodika nastavnog rada i specifičnosti metodika različitih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, istraživanja u nastavnom procesu i procesu vannastavnih aktivnosti, kompetencije nastavnika na svim razinama obrazovanja, posebno kompetencije visokoškolskih nastavnika, roditeljstvo i ostala područja obiteljske pedagogije, estetska pedagogija, pedagogija i umjetnost, didaktika i metodika nastave baletne umjetnosti
  Telefon: + 387 33 253 142
 • Doc.dr. Merima Muslić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija, odgojne nauke
  Grana:
  Pedagoška psihologija, istraživanje odgoja, opća psihologija
  Područja interesovanja:
  Teorija kognitivnog opterećenja, motivacija u nastavi, primjenjena kognitivna psihologija, edukacijska psihologija, karijerno savjetovanje
  Telefon: + 387 33 253 151
 • Doc.dr. Amina Isanović Hadžiomerović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Posebne pedagogije, istraživanje odgoja, specijalne odgojne discipline, andragogija
  Područja interesovanja:
  Obrazovanje odraslih, profesionalna orijentacija, odgojno-obrazovni rad s nadarenima, temeljna nastavna umijeća, kvalitativna metodologija
  Telefon: + 387 33 253 139
 • Edina Nikšić Rebihić, MA
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Povijest pedagogije, posebne pedagogije
  Područja interesovanja:
  Historija pedagogije, teorije odgoja, antropologija odgoja i obrazovanja
  Telefon: + 387 33 253 139
 • Meliha Karić, MA
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Opća pedagogija, posebne pedagogije, istraživanje odgoja, pedagogija, didaktika
  Područja interesovanja:
  Opća pedagogija, posebne pedagogije, teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja (kreativnost u okviru teorija odgoja, kulturne i povijesne karakteristike kreativnosti)
  Telefon: +387 33 253 109
 • Anida Manko, MA
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Grana:
  Specijalne odgojne discipline, posebne pedagogije, opća pedagogija
  Područja interesovanja:
  Specijalna pedagogija, specifičnosti istraživanja odgojno-obrazovnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju, obrazovne politike i upravljanje obrazovnim sistemima
  Telefon: + 387 33 253 142
 • Amina Smajović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 139
 • Belma Alić Ramić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 142