Odsjek za romanistiku

 • Doc. dr. Emir Šišić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuski jezik, metodika
  Područja interesovanja:
  Didaktika francuskog kao stranog/nematernjeg jezika, usvajanje jezika, semantika francuskog jezika, analiza diskursa, frankofonski svijet
  Telefon: + 387 33 253 114
 • Prof. dr. Ivan Radeljković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuska književnost, kulturologija
  Područja interesovanja:
  Poezija XIX i XX vijeka, savremena poezija, odnos između poezije i drugih umjetnosti, avangarde, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy
  Telefon: + 387 33 253 243
 • Prof. dr. Alma Sokolija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Lingvistika, sociolingvistika, žargoni, registri
  Telefon: + 387 33 253 197
 • Prof. dr. Drago Župarić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Klasična filologija: latinski jezik i rimska književnost, grčki jezik i književnost.
  Područja interesovanja:
  Sve teme vezane za latinski jezik i rimsku književnost, religiozne teme (općenito) kao i one u rimskoj književnosti, patrologija
  Telefon: + 387 33 253 199
 • Prof. dr. Lejla Tekešinović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuski jezik, historija romanskih jezika, metodika
  Područja interesovanja:
  Francuska lingvistika, morfosintaksa i sintaksa francuskog jezika, kontrastivna istraživanja
  Telefon: + 387 33 253 114
 • Prof.dr. Edina Spahić-Šagolj
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: španski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Savremeni španski jezik, frazeologija, paremiologija, teorija prevođenja, prevođenje u konfliktnim zonama, sefardistika
  Telefon: + 387 33 253 194
 • Prof. dr. Mirza Mejdanija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: italijanska književnost, kulturologija
  Područja interesovanja:
  Italijanska književnost XIX, XX i XXI stoljeća
  Telefon: + 387 33 253 241
 • Prof. dr. Nermina Čengić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: italijanski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Savremeni italijanski jezik (morfologija, sintaksa, semantika, stilistika), kontrastivna analiza italijanskog i bosanskog jezika
  Telefon: + 387 33 253 192
 • Doc. dr. Lejla Osmanović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuska književnost
  Područja interesovanja:
  Savremena francuska književnost, feministička teorija i kritika
  Telefon: + 387 33 253 198
 • Doc. dr. Mirela Boloban
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: italijanska književnost, kulturologija
  Područja interesovanja:
  Italijanska književnost XV, XVI, XVII i XVIII stoljeća, italijanska civilizacija
  Telefon: + 387 33 253 196
 • Doc. dr. Dijana Beljan-Šehić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Klasična filologija: latinski jezik i rimska književnost, grčki jezik i književnost
  Područja interesovanja:
  Indoeuropska lingvistika, mikenski grčki, grčki dijalekti, postanak i prijenos grčkog alfabeta, latinska epigrafika, rimsko pravo, povijest i religija, komparativna mitologija, Homer i usmena tradicija
  Telefon: + 387 33 253 242
 • Mr. Dijana Kapetanović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika
  Područja interesovanja:
  Srednjovjekovni francuski jezik i književnost, romanska lingvistika
  Telefon: + 387 33 253 198
 • Nerma Kerla, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: italijanski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Italijanski jezik, opća lingvistika, teorija i praksa prevođenja
  Telefon: + 387 33 253 196
 • Bisera Cero, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: francuski jezik
  Područja interesovanja:
  Traduktologija, književni prevod, problemi u prevođenju književnosti za mlade
  Telefon: + 387 33 253 197
 • Ana Lalić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika: italijanski jezik
  Područja interesovanja:
  Historija italijanskog jezika, primijenjena lingvistika, korpusna lingvistika, psiholingvistika, književno prevođenje, kontrastivna analiza romanskih i slavenskih jezika, romanska filologija, sintaksa italijanskog jezika, savremeni italijanski jezik
  Telefon: + 387 33 253 196
 • Seada Brkan, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Romanistika, klasična filologija: latinski jezik i rimska književnost
  Područja interesovanja:
  Starolatinski natpisi, historijska gramatika, rimska književnost, klasični latinitet
  Telefon: + 387 33 253 199
 • Zana Zečević, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 192
 • Goran Pirić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 243