U skladu sa članom 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22.) i članom 257. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, “Dekan/direktor članice je obavezan izvještaj iz stava (1) ovog člana objaviti na internet stranici članice sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije.”