Novoimenovani ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Yasser Sorour posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 20. januara 2021. godine. Ambasadora su dočeli doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, prof. dr. Munir Drkić, šef Odsjeka za orijentalnu filologiju, prof. dr. Amra Mulović, šef Katedre za arapski jezik i književnost i Suada Muharemović, lektorica.

Kliknuti na sliku za pregled

Domaćini su ambasadora Soroura upoznali sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, njegovom misijom i ciljevima rada te postignutim rezultatima u proteklih 70 godina rada Filozofskog fakulteta. Posebna tema razgovora bila je jačanje međunarodne akademske saradnje sa egipatskim obrazovnim institucijama, programima usavršavanja i učenja arapskog jezika na univerzitetima u Egiptu, stipendijama za studente arapskog jezika koje obezbjeđuje Vlada Arapske Republike Egipat  te podršci koju je Ambasada Egipta pružala Filozofskom fakultetu u proteklom periodu, a u vezi s angažmanom lektora – izvornog govornika arapskog jezika.

Sagovornici su saglasni da je dosadašnja saradnja bila na visokom nivou te da je u budućnosti potrebno jačati saradnju i iskoristiti aktivne stipendijske programe za razmjenu nastavnog osoblja i studenata u cilju jačanja kulturnih veza između Bosne i Hercegovine i Egipta.