S obzirom na otvorene pozive u okviru CEEPUS mreža, u opticaju su novi CEEPUS dokumenti (Letter of endorsement i Letter of intent) koji imaju dodane „bar kodove“ na dnu dokumenta.

Ova informacija je dostupna na www.ceepus.info  i vjerovatno prilikom „skidanja“ dokumenata sa stranice automatski povlačite ažurirane verzije dokumenata, ali napomene radi potrebno je voditi računa o bar kodu na dnu, jer stare verzije neće biti prihvaćene prilikom apliciranja.