POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/167-1

Sarajevo, 23. 10. 2020. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2020/2021. akademske godine


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka)  moguće su mobilnosti iz područja filologije.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za BHS i književnost naroda BIH
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za BHS i književnost naroda BIH (5 radnih dana, 8 sati)

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 20. 10. 2020. godine, a krajnji rok ra prijavu je 25. 11. 2020. godine.

 

Po završetku procesa selekcije, svi odabrani kandidati dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju Službi za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  do 25. 11. 2020. godine.

 

 

PRILOZI:

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF