POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/71

Sarajevo, 14. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTIC UNIVERSITY BERLIN (IPU BERLIN), NJEMAČKA

u zimskom semestru 2021/2022. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Internacionalnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (International Psychoanalytic University Berlin) moguće su mobilnosti iz oblasti psihologije.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta

 

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

1. Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)

2. Izjava kandidata o mobilnostima (popuniti elektronski i potpisati)

3. Sken pasoša (samo prva stranica)

4. Uvjerenje o prepisu ocjena (i prijevod na engleski ili njemački jezik)

5. Kopija i prijevod diplome prethodnog ciklusa studija (Bachelor), ukoliko kandidat posjeduje

6. Potvrda o poznavanju njemačkog jezika (za studente I ciklusa studija) i potvrda o poznavanju

     engleskog ili njemačkog jezika (za studente II ciklusa studija); minimum B2 nivo

7. CV (isključivo format Europass; na engleskom ili njemačkom jeziku)

8. Motivacijsko pismo (na engleskom ili francuskom jeziku)

9. Nominacijsko pismo (dostaviti u word verziji)

10. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)dostaviti u word verziji

*** OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 14. 04. 2021. godine i rok za prijavu je 27. 05. 2021. godine.

 

PRIJAVA:

Za konkurs se isključivo prijavljujete Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta koja Vam stoji na raspolaganju putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

KONTAKT OSOBE:  

 • Univerzitet IPU Berlin:

Julian Irlenkäuser, Erasmus koordinator; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 • Filozofski fakultet:

Doc.dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Prof. dr. Maida Koso-Drljević , koordinator na Odsjeku za psihologiju, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Doc. dr. Đenita Tuce, šef Odsjeka za psihologiju, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

KORISNI LINKOVI:

NAPOMENE:

 • Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti planove i programe koje nudi partnerski Univerzitet i uporediti ih sa studijskim programima na matičnom Odsjeku na FF UNSA. U dogovoru sa koordinatorom na Odsjeku, šefom Odsjeka i predmetnim profesorima, sačininjava se Erasmus+ ugovor o učenju/ Learning Agreement isljučivo dio “Before the mobility”. Uz unos osnovnih podataka (ime, prezime, odsjek, fakultet, itd.) potrbno je da:
  • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati i polagati na partnerskom Univerzitetu (birate predmete koji su 50% i više jednaki, odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru (u kojem planirate razmjenu) imate na matičnom Odsjeku FF UNSA).
  • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati u odnosu na izabrane predmete u Tabeli A). Obavezne konsultacije (lično ili mailom) sa predmetnim profesorima i koordinatorom na matičnom Odsjeku i šefom Odsjeka. Za listu predmeta ponuđenih na partnerskom Univerzitetu posjetite oficijalnu web stranicu IPU Berlin univerziteta.
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar 2021/2022. godine;
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • prilikom prijave, odnosno slanja emaila sa dokumentnima, potrebno je u tekstu emaila navesti za koji univerzitet se odnosi prijava i sve dokumente priložiti zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava;
 • radi lakšeg definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije;

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku Javnog poziva, izvršit će se provjera podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademska procjena svih prijavljenih kandidata te će podobne prijave biti predložene kao nominacije.
 2. Partnerski Univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
 3. Odabranom kandidatu će partnerski univerzitet javiti rezultat prijave i dalje korake.

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

PRILOZI:

 1. Tekst poziva (pdf)
 2. Learning agreement
 3. Nomination Letter
 4. Prijavni formular FF UNSA
 5. Izjava kandidata o mobilnosti
 6. Fact Sheet
 7. Guide for international Students

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović 


Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF