POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/72

Sarajevo, 14. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, NJEMAČKA

u zimskom semestru 2021/2022. studijske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

DOKUMENTACIJA:

Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati i dostaviti scan verziju)

Izjava kandidata o mobilnostima (popuniti elektronski i potpisati i dostaviti scan verziju)

Uvjerenje o prepisu ocjena (i prijevod na engleski ili njemački jezik)

Potvrda o poznavanju njemačkog ili engleskog jezika, minimum B2 nivo  

CV (isključivo format Europass; na engleskom ili njemačkom jeziku)

Motivacijsko pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)

Sken pasoša (samo prva stranica)

Nominacijsko pismo (dostaviti u word verziji)

Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)dostaviti u word verziji

*** OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 14. 04. 2021. godine i kranji rok za prijavu je 29. 04. 2021. godine.

   

PRIJAVA:

Za konkurs se isključivo prijavljujete Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta koja Vam stoji na raspolaganju putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Po zatvaranju konkursa, 29. 04. 2021. godine, Služba za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta će poslati nominacije partnerskom Univerzitetu, nakon čega nominovani studenti imaju rok da do 15. 05. 2021. godine izvrše online prijavu na platformi partnerskog Univerziteta.

 

KONTAKT OSOBE:  

 • Univerzitet Konstanz:

Ms. Melanie Hochstätter, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.    

 • Filozofski fakultet:

Doc.dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnjuOva e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   

Prof.dr. Vahidin Preljević, akademski koordinator na Odsjeku za germanistiku, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

KORISNI LINKOVI:              

 

NAPOMENE:

 • Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni pročitati Fact Sheet (u prilogu Poziva)
 • Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti planove i programe koje nudi partnerski Univerzitet i uporediti ih sa studijskim programima na matičnom Odsjeku na FF UNSA. U dogovoru sa koordinatorom na Odsjeku i predmetnim profesorima, sačininjava se Erasmus+ ugovor o učenju/ Learning Agreement isljučivo dio “Before the mobility”. Uz unos osnovnih podataka (ime, prezime, odsjek, fakultet, itd.) potrbno je da:
  • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati na partnerskom Univerzitetu (liste ponuđenih predmeta pogledati na web stranici partnerskog Univerziteta). Preferabilno je da studenti odaberu ponuđene predmete na partnerskom Univerzitetu u vrijednosti od 24 - 30 ECTS
  • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Birate predmete koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru (u kojem planirate mobilnost) imate na FF UNSA. Obavezne konsultacije sa koordinatorom na matičnom Odsjeku i predmetnim profesorima.
  • Ugovor o učenju (u dijelu Responsible person at the Sending Institution) potpisuje Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju FF UNSA uz saglasnost akademskog koordinatora na Odsjeku i/ili šefa Odsjeka.
 • svi traženi dokumenti moraju biti dostavljeni na u formatu i na jezicima naznačenim u dijelu DOKUMENTACIJA.
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir)
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

 

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku Javnog poziva, Služba za međunarodnu saradnju FF UNSA poslat će nominacije partnerskom Univerzitetu. Partnerski Univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. Partnerski Univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
 3. Odabranom kandidatu će partnerski Univerzitet javiti rezultat prijave i instrukcije za online prijavu.

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

PRILOZI:

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović

Programi mobilnosti