POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici (Slovačka) i Univerziteta u Sarajevu, raspisan je konkurs za studente i akademsko/adminsitrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu i to iz sljedećih oblasti:

• Matematika i statistika

• Prirodne nauke

• Humanističke nauke

• Umjetnost

• Političke nauke

 

Studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti jedan semestar na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici uz mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 eura. Akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti 5 radnih dana na ovom stranom univerzitetu, uz dnevnu naknadu od 120 eura. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Na raspolaganju su 3 stipendije za studente i 2 stipendije za saradnike Univerziteta u Sarajevu.

 

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1. kopija/scan pasoša

2. uvjerenje da ste student/zaposlenik Univerziteta u Sarajevu

3. uvjerenje o položenim ispitima (studenti)

4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog jezika

5. motivacijsko pismo

 

Rok za prijavu je 5. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u pdf formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili br. tel. 033/565-116.

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF