POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/170

Sarajevo, 01. 10. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u akademskoj 2021/2022. godini

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja:

 • francuski jezik i književnost,
 • španski jezik,
 • engleski jezik književnost i
 • historija.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (4 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati) i
 • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu obuke (4 mjesta, 5 radnih dana, 4 sata).

 

IZNOS STIPENDIJE (Nastavno osoblje):

 • dnevnica od 160,00 EUR za troškove
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

 

ROK ZA PRIJAVU:  Konkurs je objavljen 1. 10. 2021. godine i  rok za prijavu je 29. 10. 2021. godine.

 

PRILOZI:

 1. Javni poziv (.pdf)
 2. Nominacijsko pismo
 3. Mobility Agreement - Training
 4. Mobility Agreement - Teaching

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF