POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/140

Sarajevo, 11. 10. 2022. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2022/2023. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 11. 10. 2022. godine i kranji rok za prijavu je 30. 10. 2022. godine.

PRILOZI:

  1. Poziv (pdf)
  2. Application form/FF Eplus Prijavni formular 2022/2023 (docx)
  3. Nominacijsko pismo (docx)
  4. Ugovor o učenju (docx)
  5. Fact Sheet (pdf)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF