POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/148

Sarajevo, 24. 10. 2022. godine

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Poziv za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka)  moguće su mobilnosti iz područja: jezici i književnosti.

 

(Poziv se odnosi na studente i osoblje Odsjeka za germanistiku, Odsjeka za bosanski/hrvatski/srpski jezik i Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Studenti BHS jezika i Književnosti naroda BiH nisu u obavezi imati B2 nivo poznavanja njemačkog jezika, budući da će na partnerskom Univerzitetu gostovati na Odsjeku za južnu slavistiku)

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja ili treninga

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 24. 10. 2022. godine, krajnji rok za prijavu je 24. 11. 2021. godine.

 

PRILOZI:

  1. Poziv
  2. Nominacijsko pismo
  3. Learning agreement - students
  4. Mobility agreement - Training
  5. Mobility Agreement - Teaching
  6. MLU Key Data Information 2022-2023

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF