POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/117

Sarajevo, 22. 09. 2023. godine

 

KONKURS

 

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za boravak na:

UNIVERZITETU JYVÄSKYLÄ (University of Jyväskylä), Jyväskylä, FINSKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na  Univerzitetu Jyväskylä moguće su mobilnosti iz oblasti:

  • pedagogija.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog ciklusa studija

 

ROK ZA PRIJAVE:

Konkurs je objavljen 22. 09. 2023. godine i kranji rok za prijavu je 10. 10. 2023. godine.


 

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF