POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/67

Sarajevo, 28. 03. 2024. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti iz oblasti:

  • njemački jezik i književnost,
  • engleski jezik i književnost i
  • komparativna književnost i informacijske nauke

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog ciklusa studija
  • studenti drugog ciklusa studija
  • studenti trećeg ciklusa studija (Short-term doctoral mobility )

 

 

OBAVIJEST

Svi studenti zainteresovani za prijavu na konkurs pozvani su prisustvovati prezentaciji mobilnosti kroz Erasmus+ program na Univerzitetu Konstanz, koju će u petak, 26. aprila 2024. godine na Filozofskom fakultetu održati dr. Marie Gunreben sa Univerziteta Konstanz. Za sve dodatne informacije o sali i terminu održavanja prezentacije obratiti se Službi za NIR/MAS UNSA FF koja Vam stoji na raspolaganju putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

ROK ZA PRIJAVE:

Konkurs je objavljen 28. 03. 2024. godine i kranji rok za prijavu je 28. 04. 2024. godine.


 

  1. Tekst konkursa (pdf.)
  2. Nominacijsko pismo (docx.)
  3. Learning Agreement (docx.)

 


Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF