POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/109.

Sarajevo, 10. 06. 2024. godine

 

KONKURS

 

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za prijave na mobilnost na:

 

UNIVERZITET ADAM MICKIEWICZ U POZNANU, POLJSKA

u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Adam Misciewicz u Poznanu, moguće su mobilnosti na Fakultetu za poljsku i klasičnu filologiju, Institutu za slavističku filologiju i Institutu za poljsku filologiju, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija:
    • Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
    • Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
    • Odsjeka za slavenske jezike i književnosti

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 10. 06. 2024. godine i kranji rok za prijavu je 07. 07. 2024. godine.


 

  1. Tekst poziva (.pdf)
  2. Nominacijsko pismo (.docx)
  3. Learning Agreement (.docx)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF