POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/1

Sarajevo, 03. 01. 2024. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

 

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja:

  • francuski jezik i književnost,
  • španski jezik i
  • engleski jezik književnost.

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

uz podršku Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

organizirao je

INFO-SESIJU O PROGRAMU

logo erasmus plus

U utorak, 9. 1. 2018. godine u 11 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je info-sesija o značaju programa akademske mobilnosti kroz predstavljanje zvaničnih informacija i osobnih iskustava stipendista. Zbog službene spriječenosti najavljena predstavnica Rektorata Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, uputila je svoje pozdravne riječi i napomene u prezentaciji, koje je prenijela doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju Filozofskog fakulteta.

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF