POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

POZIV ZA NACIONALNI ERASMUS+ INFO DAN

koji će se održati u srijedu, 19. oktobra 2016. godine (8:30-16:00) u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji nacionalne kancelarije za Erasmus+ program. 

S obzirom na to da će uskoro biti otvoreni konkursi za dostavljanje projektnih prijedloga iz ovog programa, nadamo se da ćemo svi dobiti neke nove i korisne informacije u vezi s tim.

Učešće je potrebno potvrditi:  https://goo.gl/forms/FmRUIvxAiz8nhGg13.

Agenda for the National Erasmus+ Information Day in BiH

Invitation to the National Erasmus+ Information Day in BiH

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF