POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

 

UNIVERZITETU ŠLESKI U KATOWICAMA, POLJSKA

(UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE /  UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH)

 ZA PRIJAVE

za zimski semestar akademske 2017./2018. godine

STUDIJSKE OBLASTI za nastavno osoblje u svrhu predavanja:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti nastavnog osoblja na Šleski univerzitet u Katowicama moguće su mobilnosti u okviru tamošnjeg Instituta za slavističku filologiju Filološkog fakulteta, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija.

Za detaljnije informacije možete pogledati dokument iz priloga ispod.

Konkurs za nastavno osoblje u okviru ERASMUS+ programa, Univerzitet Šleski u Katowicama, Poljska

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF