POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Obavijest za studente i studentice Germanistike i drugih filoloških odsjeka Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta u vezi prijava na pozive za Erasmus+ mobilnosti u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine na:

 - Julius-Maximilians Univerzitetu u Würzburg -

 - Martin-Luther Univerzitetu Halle - Wittenberg -

- Technische Univerzitet u Dresdenu -

Mole se svi studenti i studentice  zainteresovani za prijavu na tri njemačka univerziteta (JMU Würzburg, MLUHalle-Wittenberg i TU Dresden) da na mail adresu prof. dr. Vedada Smailagića (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.) najdalje do 24. 10. 2022. godine dostave motivacijsko pismo u kojem navode sljedeće:

  1. Odsjek, smjer, godina i ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu
  2. Broj položenih ispita do zimskog semestra 2022/2023. godine i prosjek ocjena
  3. Razlozi za prijavu na mobilnost
  4. Izbor univerziteta (moguće su prijave na sva tri navedena univerziteta, ali ih je potrebno rangirati po prioritetima).

Nakon sprovedene procedure odabira, odabrani/e studenti/ce dužni su u roku od 5 dana pokrenuti proceduru prijave na mobilnost kontaktiranjem Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta koja stoji na raspolaganju putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF