Kako studirati?

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se upisati studijski programi I. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog* studenta u trajanju od tri godine, odnosno 6 semestara (180 ECTS) za sticanje zvanja BAKALAUREAT/BACHELOR.

* Studenti mogu upisati Odsjek za psihologiju samo u statusu redovnog i redovnog samofinansirajućeg studenta

 

Studijski programi I. ciklusa studija

 

ODSJEK ZA ANGLISTIKU

Jednopredmetni studij:

Engleski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:    

Engleski jezik i književnost i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i Engleski jezik i književnost

 

ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK

Dvopredmetni studij:

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine - nastavnički smjer

Bosanski, hrvatski i srpski  jezik i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Jednopredmetni studij:

Filozofija

Dvopredmetni studij:

Filozofija i sociologija

Filozofija i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA GERMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Njemački jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Njemački jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA HISTORIJU

Jednopredmetni studij:          

Historija

Dvopredmetni studij:

Historija i druga studijska grupa

 

Katedra za arheologiju

Jednopredmetni studij:

Arheologija

Dvopredmetni studij:

Arheologija i druga studijska grupa

 

Katedra za historiju/povijest umjetnosti

Dvopredmetni studij:

Historija umjetnosti i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i historija umjetnosti

 

ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Dvopredmetni studij:

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanski, hrvatski i srpski jezik - nastavnički smjer

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine  i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO

Jednopredmetni studij:

Komparativna književnost

Dvopredmetni studij

Komparativna književnost i bibliotekarstvo

Komparativna književnost i druga studijska grupa

Bibliotekarstvo i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost

Turski jezik i književnost

Perzijski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost i druga studijska grupa

Turski jezik i književnost i druga studijska grupa

Perzijski jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Jednopredmetni studij:

Pedagogija

Specijalna pedagogija

Dvopredmetni studij:

Pedagogija i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Psihologija

 

ODSJEK ZA ROMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost i druga studijska grupa

Francuski jezik i književnost i italijanski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost i druga studijska grupa

Latinski jezik i rimska književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

Jednopredmetni studij:          

Ruski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Ruski jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Sociologija

Dvopredmetni studij:

Sociologija i druga studijska grupa

Sociologija i etnologija

 

Aktivni studijski programi za I ciklus studija

Vodic_za_buduce_studente_24-25.jpeg