Tekst konkursa: Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto: šef unutrašnje podorganizacione jedinice – šef Službe za pravne, personalne i opće poslove (.pdf)

1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 6 mjeseci.

Prijave sa kraćom biografijom i sa traženom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol  Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, u zatvorenoj koverti svakim radnim danom u periodu od 7:30 do 15:30, sati ili preporučeno putem pošte sa naznakom

„NE OTVARAJ -  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS NA RADNO MJESTO ŠEF UNUTRAŠNJE PODORGANIZACIONE JEDINICE – ŠEF SLUŽBE ZA PRAVNE, PERSONALNE I OPĆE POSLOVE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FILOZOFSKOM FAKULTETU“ – na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama, te na internet stranicama Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111 i e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.