UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET

Obavijest za kandidate o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita

Javni oglas objavljen 20. 12. 2022. godine za radno mjesto: ŠEF UNUTRAŠNJE PODORGANIZACIONE JEDINICE - ŠEF SLUŽBE ZA PRAVNE, PERSONALNE I OPĆE POSLOVE – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na  neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 6 mjeseci, na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu

  • Datum i satnica polaganja pismenog i usmenog ispita: PONEDJELJAK 30.1.2023.godine s početkom u 10:00
  • Mjesto polaganja ispita: Sarajevo, Franje Račkog br. 1, u Dekanatu, sala 82/I sprat.