Odsjek za anglistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, u saradnji sa Društvom anglista u Bosni i Hercegovini, ima čast da najavi 5. Međunarodnu konferenciju o engleskom jeziku, književnosti, nastavi i prevodilačkim studijama (CELLTTS).

Konferencija će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta 29. i 30. septembra.

Tema ovogodišnje konferencije je The Art and Craft of Humour in Anglophone Studies.

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da se prijave za učešće.

Više informacija je dostupno na:

https://celltts.ff.unsa.ba/call-for-papers/