Lektorat za poljski jezik pri Odsjeku za slavenske jezike i književnosti obavještava vas da poljski univerziteti i 2024. godine u saradnji s Nacionalnom agencijom za akademsku razmjenu (NAWA) organiziraju intenzivne ljetne kurseve poljskog jezika u Poljskoj i online kurseve za sve zainteresirane studente i za akademsko osoblje.

Kurseve organiziraju sljedeći univerziteti:

1. Katolički univerzitet Ivana Pavla II u Lublinu organizira kurs u Poljskoj za studente i akademsko osoblje od 1. do 28. 7. 2024.

2. Univerzitet Marije Curie-Skłodowske organizira kurs u Poljskoj za studente i akademsko osoblje od 6. do 26. 7. 2024.

3. Univerzitet u Wrocławu organizira dva kursa za studente i akademsko osoblje od 7. do 27. 7. 2024.: jedan kurs u Poljskoj i jedan intenzivni online kurs.

4. Univerzitet Adama Mickiewicza w Poznaniu organizira kurs u Poljskoj za studente i akademsko osoblje od 22. 7. do 11. 8. 2024.

5. Šleski univerzitet organizira pet kurseva u augustu 2024.:

  • Kurs u Poljskoj za studente i akademsko osoblje od 1. do 28. 8. 2024.
  • Online kurs za studente i akademsko osoblje od 1. do 21. 8. 2024.
  • Intenzivni kurs za studente i akademske osoblje od 1. do 21. 8. 2024.
  • Kurs u Poljskoj za strane lektore od 1. do 21. 8. 2024.
  • Online kurs za strane lektore od 1. do 21. 8. 2024.

6. Uniwersytet Łódzki organizira intenzivni online kurs za studente i akademske osoblje od 5. do 25. 8. 2024.

 

Prijave se šalju u periodu mart-april 2024.

Informacije na poljskom jeziku: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski

Informacije na engleskom jeziku: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language