Upravni odbor Fondacije Kemal Bakaršić donio je odluku da se i ove godine u okviru 30. međunarodnog sajma knjiga u Sarajevu dodijele nagrade za doprinos razvoju bibliotekarstva. Ovogodišnji laureati su za stručnjaka iz prakse mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, šefica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentsku nagradu mr. sc. Irena Pejić, voditeljica Knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

 1

Mr. sc. Nadina Grebović-Lendo šefica je Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (2016 – ). Prethodno je bila zaposlena u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (2008 – 2016). Članica je Odbora za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (2014 – ). U periodu 2014 – 2016. vršila je funkciju i predsjednice Društva bibliotekara Federacije BiH. Radila je kao poslovna sekretarka u Asocijaciji informacijskih stručnjaka-bibliotekara, arhivista i muzeologa (2007 – 2015). Magistrirala je književnohistorijske nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je završila i diplomski studij na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova iz oblasti bibliotekarstva i književnosti, izložbi, učesnica je brojnih međunarodnih i domaćih projekata. Njeno područje interesovanja vezuje se za primjenu novih tehnologija u bibliotekarstvu te marketing i menadžment u informacijskim institucijama.

2 3

 

Irena Pejić, magistrica bibliotečkih nauka, voditeljica biblioteke Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, ovogodišnja je laureatkinja godišnje studentske nagrade Fondacije Kemal Bakaršić. Njezina magistarska radnja pod nazivom „Odabir građe za digitalizaciju periodike Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu“, nastala u okviru postdiplomskog studija bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr. Tadeja Mateljana, uspješno je odbranjena 2014. godine, a potom i prerađena u formu knjige, te objavljena dvije godine kasnije. Irena Pejić je ove godine upisala i doktorske studije „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, čime se ističe kontinuitet njezine odlučnosti da nastavi širiti spoznaje i vještine u domenu bibliotečkih i informacijskih znanosti. Autorica je nekoliko stručnih članaka, voditeljica je radne grupe međunarodnoga projekta „Library Network Support Services: Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“, članica tima ERASMUS+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Univerziteta u Sarajevu, kao i Asocijacije bibliotekara, arhivista i muzeologa.

Fondacija Kemal Bakaršić osnovana je u čast preminulog prof. dr. Kemalu Bakaršiću.

Prof. dr. Kemal Bakaršić bio je redovni profesor Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu i istaknuti naučnik iz oblasti informacijskih nauka.