Datum događaja: 04 Nov
Mjesto događaja: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavamo nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

U okviru navedenih aktivnosti Univerzitet u Sarajevu organizira i seriju okruglih stolova pod nazivom „Visoko obrazovanje, društvene potrebe  i tržište (rada)“, s ciljem otvaranja ozbiljnih diskusija o temi obima i modaliteta povezanosti visokoškolskog obrazovnog sistema i tržišta rada. Taj problem je identificiran u različitim analizama, a u cilju njegovog rješavanja na Univerzitetu u Sarajevu se kontinuirano poduzimaju značajni koraci kroz saradnju sa oko dvije stotine subjekata društvene zajednice – privrednim komorama Kantona Sarajevo i FBiH, Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo i brojnim drugim privrednim organizacijama i udruženjima. 

Planirana serija okruglih stolova podrazumijevala bi široko i multidisciplinarno postavljenu raspravu o strateškim, dugoročnim putevima društvenog razvoja, ali i što konkretnijim formuliranjem onih oblasti koje bi bile njegovi nosioci. Tako bismo mogli doći i do kratkoročnih i srednjoročnih projekata u Bosni i Hercegovini, pri čemu bi Univerzitet u Sarajevu mogao ponijeti onu temeljnu funkciju zbog koje je i osnovan – trasiranje puteva društvenog razvoja zemlje. Samo na taj način možemo ispravno pristupiti i pitanju odnosa obrazovnog sistema (naročito visokog obrazovanja) i onoga što uobičajeno zovemo „tržište rada“.

 

Taj odnos također zahtijeva vrlo pažljivu analizu koja bi nas barem primakla odgovorima na temeljna pitanja: šta je uopće, u našim uvjetima, tržište rada, čime je determinirano i možemo li ga dugoročno planirati; na kojim vrstama kompetencija, znanja i vještina bi trebalo posebno insistirati a da se pritom duh univerzitetskog djelovanja ne povede za kratkoročnim, naročito onim dnevnopolitičkim zahtjevima; šta je uopće znanje danas u pojedinim oblastima ako ga želimo maksimalno prilagoditi razvojnim ciljevima; kako iznova doći u situaciju da univerzitet bude mjesto kreiranja smjernica razvoja a ne puki izvršilac nesistematično kreiranih prioriteta koji najčešće dolaze iz sfere politike.

Prvi u nizu okruglih stolova, pod nazivom „Humanističke nauke i mit o nepotrebnosti“, održat će se 4. novembra 2019. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 82. 

Ovaj okrugli sto prilika je da se razmotre bar neka ključna pitanja o poziciji humanističkih nauka, mogućim putevima njihovog daljnjeg razvoja, njihove transformacije spram ubrzanih promjena u svijetu i gradnje mostova prema drugim disciplinama.

Učesnici okruglog stola su prof. dr. Vahidin Preljević, prof. dr. Vedad Smailagić, prof. dr. Alena Ćatović i Matija Bošnjak, doktorant na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

P R O G R A M

  • „Mit o nepotrebnosti humanističkih nauka: Neobrazovani ljudi i obrazovana auta“, prof. dr. Vedad Smailagić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za germanistiku
  • „Problem ekonomske opravdanosti izučavanja jezika: Orijentalna filologija“, prof. dr. Alena Ćatović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za orijentalnu filologiju 
  • „Humanistika na pragu smjene generacija: tradicionalne vrijednosti u svjetlu neočekivanih izazova“, Matija Bošnjak, MA, doktorant na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  
  • „Smisao filologije: razumijevanje činjenica u postfaktičnom dobu“, prof. dr. Vahidin Preljević, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za germanistiku