Centar NIRSA

 • Dr. Drago Župarić
  Naziv:
  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Halid Bulić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 169
 • Dr. Adijata Ibrišimović-Šabić
  Naziv:
  Institut za književnost i kulturološke studije
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Adnan Kaljanac
  Naziv:
  Institut za arheologiju
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Kenan Šljivo
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Naziv:
  Institut za teorijska, analitička i primijenjena istraživanja u društvenim i humanističkim disciplinama
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Amira Sadiković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Naziv:
  Centar za strane jezike
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Lejla Kafedžić
  Naziv:
  Centar za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Amir Duranović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 161
 • Doc.dr. Mirna Marković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Naziv:
  Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje (CPIES)
  Telefon: +387 33 253 290
 • Dr. Vedad Muharemović
  Naziv:
  Znanstveno-istraživački inkubator (ZINK)
  Telefon: +387 33 253 290
 • Amina Osmanović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 290
 • Adriana Katavić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 290