Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo osnovan je 1972. godine kao Odsjek za opštu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo, a na inicijativu Filozofskog fakulteta, Zajednice pozorišta BiH, Republičkog sekretarijata za kulturu, Dramskog studija, Društva bibliotekara BiH, kao i još nekih zainteresiranih ustanova. Ovako kombiniran, Odsjek je nastao na osnovu tadašnjih potreba za kadrovima iz oblasti scenskih umjetnosti i bibliotečke djelatnosti na prostoru BiH. Osnivanje Odsjeka omogućilo je obrazovanje scenskih umjetnika/-ica i reditelja/-ki prvi put u povijesti BiH, a s tim u vezi treba istaći i obrazovanje bibliotečkog kadra po prvi put u bivšoj Jugoslaviji.

Od početka Odsjek se orijentirao prema širokom obuhvaćanju najznačajnijih pojava u historiji svjetske književnosti, prema izučavanju savremenih dostignuća u oblasti bibliotekarstva i različitih teatroloških oblasti. Studij je bio organiziran na taj način da su prve dvije godine bile više posvećene izučavanju književno-teorijskih osnova i književno-povijesnih tokova, a posljednje dvije godine su obuhvatale posebne stručne discipline. Na smjeru bibliotekarstva postepeno su se razvijale pojedine stručne discipline, poput historije pisma, knjige i biblioteka, organizacije biblioteka, katalogizacije, klasifikacije, bibliografije i istraživačkih metoda. Na teatrologiji se, pored evropske drame i teatra, posebno izučavala historija (tada jugoslovenske) drame i teatra, kao i teorija glume, teorija režije, istorija i estetika filma, osnovi dramaturgije itd. No, osim ovih predmeta, studij je postepeno dograđivan posebnim disciplinama iz domena historije likovnih umjetnosti, publicističke stilistike, poezije i književne kritike. Time je bilo omogućeno da općeobrazovno književno usmjerenje postepeno prelazi u domen komparativistike. Za manji broj studenata/-ica, u saradnji sa teatarskim festivalom MESS organizirana je praktična nastava iz glume i režije pa je do osnivanja Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu na ovom Odsjeku diplomirao velik broj reditelja/-ki i dramskih umjetnika/-ica. Nakon osnivanja ASU u Sarajevu, teatrološko usmjerenje na Odsjeku je dokinuto, ali je nekoliko profesora/-ica sa ovog Odsjeka aktivno sudjelovalo u osnivanju i radu Akademije.

U ratnom i poratnom razdoblju struktura studija na Odsjeku je znatno izmijenjena, pa je naziv Odsjeka za opštu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo promijenjen u Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Studij komparativne književnosti nudi znanja iz historije svjetske književnosti, teorije i metodologije proučavanja književnosti te historije i poetike književnih rodova i vrsta, književne kritike, teatrologije, filmologije i niza književnosti srodnih humanističkih disciplina. Studij bibliotekarstva razvio se prema najsavremenijim bibliotečkim disciplinama, poput digitalnog bibliotekarstva i informacijskih znanosti. U skladu s tim, raspon djelatnosti za koje su osposobljeni/e završeni student/-ica komparativne književnosti veoma je širok, tako da oni/e mogu obavljati različite poslove vezane uz izdavaštvo, medije, bibliotekarstvo i kulturu u najširem smislu.

I u domenu izučavanja književnosti, i u domenu bibliotekarstva uložen je značajan trud da se sustignu savremeni tokovi u ovim oblastima i oblikuju pretpostavke za usklađivanje načina rada sa zahtjevima koji proizlaze iz bolonjskog procesa.

Tokom svog višedecenijskog postojanja na Odsjeku su radili kao profesori/-ce ili asistenti/-ce: dr. Josip Lešić, dr. Zdenko Lešić,dr. Tvrtko Kulenović, dr. Slavko Leovac, dr. Nikola Koljević, dr. Ljubinka Bašović, dr. Lamija Hadžiosmanović, dr. Zdravko Kajmaković, dr. Vojislav Maksimović, dr. Emir Žuljević, dr. Đorđe Slavnić, Dubravka Petranović, mr.Zdravka Vučinić, FatimaFestić, dr. Minka Memija, dr. Nirman Moranjak-Bamburać i dr. Kemal Bakaršić, dr. Marko Vešović i dr. Ivica Pinjuh.

Članovi/ice Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo danas su: dr. Dževad Karahasan, dr. Muhamed Dželilović, dr. Marina Katnić-Bakaršić, dr. Senada Dizdar, dr. Nina Alihodžić, dr. Andrea Lešić-Thomas, dr. Edin Pobrić,  dr. Lejla Kodrić-Zaimović,  dr. Almir Bašović,dr. Mario Hibert,  dr. Lejla Hajdarpašić, dr. Ajla Demiragić, mr. Adisa Bašić, mr. Fahrudin Kujundžić, mr. Džejla Khattab i Feđa Kulenović.