Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi USTAV KANTONA SARAJEVO.

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo, njegove nadležnosti i struktura vlasti.

 

PRILOZI: