Ovim zakonom utvrđuje se poseban interes Kantona Sarajevo u oblasti nauke i tehnologije, osnovni principi naučnoistraživačke djelatnosti, sudjelovanje u ostvarivanju međunarodne naučnoistraživačke saradnje i ostvarivanje naučnoistraživačke saradnje u Kantonu i Bosni i Hercegovini, finansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, formiranje Savjeta za nauku Kantona Sarajevo, informacioni sistem i vođenje evidencija u vezi sa obavljanjem naučnoistraživačke djelatnosti, opća pitanja u vezi sa osnivanjem naučnoistraživačkih instituta kao organizacionih i podorganizacionih jedinica visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao ustanova, prava i obaveze nadležnih organa u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti, nadzor nad provedbom ovog zakona i druga pitanja od značaja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Kantona.